Vesti

Atlona AT-WAVE-101 - bežična platforma za prezentacije
WAVE-101 je dizajniran za jednostavno prebacivanje ekrana sa iOS®, Android™, Mac®, Chromebook™ i Windows® uređaja.
17. januar 2022.